Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Postanowienia ogólne

Sklep foto-bielski.pl obsługiwany przez firmę Foto A.A.Bielski rok zał 1903 Łódź ul.legionów 43 nip 7271130787  zwaną dalej Foto-bielski.pl

Warunki dokonywania zakupów

Foto-bielski  prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.foto-bielski.pl

Warunkiem dokonania zamówień jest wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji w celu założenia konta.

Korzystanie z serwisu foto-bielski.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówień i akceptacją ninejszego regulaminu

 

Warunki dostaw i płatności

Zamówione produkty można odebrać osobiście w laboratorium lub mogą być wysłane :

- poprzez Pocztę Polską jako list priorytetowy   w cenie 14,99 zł  przy przedpłacie , 19,99 zł pobranie

- poprzez kuriera k-ex w cenie 25 zł przy przedpłacie , 35 zł pobranie

 

Dpstępne sposoby płatnośći :

- gotówka przy odborze osobistym

- pobranie ( przy wysyłkach)

- przedpłata -  płatność kartą, e-przelew, przelew tradycyjny - poprzez system płatności na naszej stronie - płatności realizowane poprzez firme PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90

 

 

Oferta i realizacja zakupów

W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (pragon, lub na życzenie klienta faktura).

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

Wszystkie ceny podawane w sklepie  są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

Terminy realizacji zleceń

- odbitki - do 4 dni roboczych od zamówienia

- fotoksiążki - 2 do 10 dni roboczych od zamówienia

- pozostałe - 2-6 dni od zamówienia

na kolejnych etatapach wykonywania zlecenia klient jest informaowany o aktualnym statusie zamowienia

 

Reklamacje i gwarancje

 Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zamówionych produktów.

Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu produktu lub różnice pomiędzy wypełnionym zamówieniem w formularzu, a zawartością przesyłki.

 Ze względu na różnorodność wyświetlaczy i monitorów i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów FOTO Bielski dołoży starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach było jak najbardziej naturalne, jednak nie może gwarantować pełnej zgodności z każdym typem wyświetlacza zatem zażalenia wynikające z różnorodności i odmienności gustu i upodobań Klienta nie będą uwzględniane.

Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku nie podlegają reklamacji.

Kosztami powstałymi w wyniku nieuzasadnionych reklamacji obciążony zostanie Użytkownik.

 Jeśli opakowanie przesyłki jest zniszczone lub uszkodzone, należy w miejscu odbioru sporządzić protokół szkody i odmówić przyjęcia towaru. Tylko w takim przypadku będą rozpatrywane reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu. Odbiór przesyłki oznacza brak zastrzeżeń dotyczących transportu.

Zwroty

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: tel  426333107

Postanowienia końcowe

Foto-bielski.pl  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: kontakt@foto-bielski.pl

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Fotobielski.pl. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych  i zgodnie z regulaminami systemu Przelewy24 oraz DOTPAY

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane dalej Rozporządzeniem, informujemy że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Panu/Pani określone niżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przez Danutę Bielską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „FOTO A.A. Bielski” ROK ZAŁOŻENIA 1903.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że aktualne pozostają poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez „FOTO A.A. Bielski” ROK ZAŁOŻENIA 1903.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Danuta Bielska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „FOTO A.A. Bielski” ROK ZAŁOŻENIA 1903,  stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej ul. Legionów, nr 43, 91-069, Łódź, NIP 727-113-07-87, REGON 470128240.

Z Administratorem Danych może Pan/ Pani skontaktować się w następujący sposób:

 1. przez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej http://www.foto-bielski.pl

 2. pod adresem ul. Legionów 43, 91 – 069 Łódź lub telefonicznie pod numerem: 42 633 31 07 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e – mail : foto-bielski@o2.pl

 3. pod adresem pl. Wolności 6, 91 – 415  Łódź lub telefonicznie pod numerem: 42 633 31 07, +48 503 928 205 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e – mail: kontakt@foto-bielski.pl

 4. pod adresem PASAŻ ŁÓDZKI ul. Jana Pawła II 30 Łódź lub telefonicznie pod numerem: +48 514 865 455 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e – mail: pasaz@foto-bielski.pl

 

Administrator Danych pozyskał Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

  1. adres e – mail;

  2. imię i nazwisko;

  3. adres: ulica i numer, miasto kod pocztowy, województwo;

  4. numer telefonu;

  5. nazwa firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

  6. NIP w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

  7. nr rachunku bankowego;

  8. adres IP;

  9. fotografii;

 

Wskazane wyżej Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacji zamówienia złożonego przez Panią/Pana na stronie internetowej http://www.foto-bielski.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

 2. rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji dotyczącej zamówienia złożonego przez Panią/Pana na stronie internetowej http://www.foto-bielski.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

 3. marketingowym, który obejmuje przekazywanie Pani/Panu informacji dotyczących produktów oferowanych przez Administratora Danych, w tym ofert specjalnie dla Pani/ Pana wybranych oraz przyznania dla Pani/Pana rabatu wynikającego z wyrażonej przez Panią/Pana zgody na Newsletter na stronie internetowej http://www.foto-bielski.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

 4. tworzenia zestawień, analiz na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych obejmujących w szczególności badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty oraz produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

 5. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

 6. wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze Danych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);

 

Odbiorcą Danych Osobowych są:

 1. w zakresie danych niezbędnych do wysyłki zamówionych produktów - podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

 2. podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Administratora Danych;

 3. podmioty świadczące pomoc podatkową, rachunkową na rzecz Administratora Danych;

będące podmiotami przetwarzającymi Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Administratora Danych osobowych na podstawie umowy powierzenia.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 1. w przypadku gdy korzysta Pani/ Pan ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub kurierską nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy;

 2. w celu wykonania umowy - przez okres realizacji umowy oraz przez okres 7 dni od dnia jej realizacji;

 3. w celach podatkowych - przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek prawny Administratora Danych;

 4. w celach marketingowych lub promocyjnych do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Pani/ Pana danych osobowych oraz do uzyskania kopii tych danych;

 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe oraz do usunięcia danych niekompletnych

 3. prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w wykonaniu obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze Danych;

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 5. prawo do przenoszenia danych;

 6. prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

 7. prawo do cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingowe, to jest sprzeciwu wobec przekazywania Pani/Panu informacji o promocjach, produktach oferowanych przez Administratora Danych na stronie internetowej http://www.foto-bielski.pl w tym po wniesieniu takiego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno przetwarzać danych w celach marketingowych;

  1. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

Wyżej wymienione prawa może Pani/Pan realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne oraz jednocześnie jest warunkiem zawarcia z umowy z Administratorem Danych poprzez sklep internetowy Administratora Danych znajdujący się na stronie internetowej http://www.foto-bielski.pl.

 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem Danych poprzez sklep internetowy Administratora Danych znajdujący się na stronie internetowej http://www.foto-bielski.pl

 

 

 webPhoto (1.5.4.391)

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

Ta strona przechowuje informacje przy pomocy ciasteczek.

Zapoznaj się z naszym regulaminem.